Nieuwsbrief 5 – 2023/2024

Beste leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers van vv Lettele

Hier is de vijfde Nieuwsbrief van het seizoen 2023-2024 van het bestuur van vv Lettele.

Het is een nieuwsbrief vol met mooi bruisend nieuws waarmee we 2024 van start gaan, zoals de aankondiging van “vrienden van vv Lettele”, het bezoek van onze jeugd aan Vitesse-Go Ahead Eagles, de komst van de Oosttribune (RTVOost) aan onze vereniging. Zoals je ziet: onze vereniging is springlevend en actief!Tevens een bericht van het bestuur van Kulturhus De Spil (KDS) over het niet doorgaan van de uitbreiding van onze sportzaal tot sporthal met culturele functie.

 

WORD LID VAN VRIENDEN VAN VV LETTELE.

Binnen de vereniging is geopperd iets op te zetten om (oud)leden, vrijwilligers, supporters en belangstellenden te boeien en te binden bij onze vereniging. Hier is het plan “de vrienden van V.V. Lettele” uitgerold. Het is de bedoeling dat je “lid” kunt worden van deze vriendenclub voor 35 euro per jaar! Hierbij krijg je een unieke sjaal bij aanmelding, een seizoenkaart voor het bezoeken van thuiswedstrijden en uitnodigingen voor festiviteiten en activiteiten van onze club. Daarnaast ontvang je actuele informatie over zaken die spelen rondom de club. Het is niet concurrerend, maar aanvullend! Met elkaar hopen we het verenigingsgevoel naar een nog hoger niveau te tillen. Ben je enthousiast? Aanmelden kan via vriendenvan@vvlettele.nl.Wil je meer informatie? Meld je bij Tom Meijerink, Frank de Winter of Aron de Brouwer.

BEZOEK VAN ONZE JEUGD AAN VITESSE – GO AHEAD EAGLES; EEN KORT VERSLAG
Zondag 4 februari zijn we met een groot aantal Jeugdleden naar de wedstrijd Vitesse – Go Ahead Eagles geweest. 
Dankzij de goede medewerking van Vitesse kregen we de kans om kaarten te bemachtigen voor 37 van onze jeugdleden en 14 begeleiders! In een kolonne van 10 auto’s vertrokken we om 10:30 richting het Gelredome. Hier aangekomen eerst een mooie groepsfoto gemaakt voor de spelersbus van Go Ahead Eagles.

Vervolgens hebben we met z’n allen de warming up bekeken en aansluitend de wedstrijd. 
De Go Ahead Eagles shawl werd onder de jas gestopt aangezien we in een thuisvak van Vitesse zaten. Toch bleek het niet helemaal onopgemerkt dat we een lichte voorkeur voor de tegenstander hadden, het was zelfs voor sommige vaders lastig om ingetogen te juichen bij de 0-1 in het voordeel van Go Ahead. 

Het was een mooie en goed georganiseerde dag met een mooi resultaat, 0-2 winst voor Go Ahead. 

Zeker voor herhaling vatbaar!
Noot van het bestuur: perfect georganiseerd door onze activiteitencommissie!
 
BOUW SPORTHAL GAAT NIET DOOR. EEN BERICHT VAN HET BESTUUR VAN KULTURHUS DE SPIL (KDS)
De lang gekoesterde wens van Lettele – een eigen sporthal waar ook de handbal wedstrijden kan spelen – wordt geen werkelijkheid. Het bestuur van KDS is op de bestuursvergadering van 25 januari na intensief beraad tot de conclusie gekomen dat vergroten van de sportzaal tot een sporthal niet haalbaar is.
De belangrijkste redenen zijn de bouwkosten. Hiervoor zijn onvoldoende bijdragen van derden beschikbaar. Het bestuur zou forse leningen moeten afsluiten om de hal te realiseren. Een grote hal met hoge (bouw-)kosten vraagt ook om intensief gebruik. Daar is onvoldoende zicht op, waardoor de exploitatie lastig is.
De deelnemersraad van KDS heeft met dit besluit ingestemd. Betrokkenen en omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld en in de eerstvolgende De Letter wordt er uitgebreid op ingegaan. Het bestuur heeft een uitgebreide toelichting bij dit besluit opgesteld, die ook de verantwoording is naar het dorp.
De renovatie van de sportzaal gaat wel door en we gaan ervan uit dat we samen met Lettelse partijen en een beetje bijdragen van derden, ook de noodzakelijke bergingen kunnen gaan bouwen.
Bestuur KDS
ACTIVITEITENCOMMISSIE ORGANISEERT: DE OOSTTRIBUNE KOMT NAAR LETTELE OP VRIJDAG 22 MAART
Je kunt de opname voor het voetbalprogramma van TV Oost met Tijmen van Wissing, Bert van Losser en Jan van Staa bijwonen! Zet het in je agenda. Aanvang 20.00 uur in ons Kulturhus. Kosten € 10 p.p.. Ook niet leden van onze voetbalvereniging zijn van harte welkom.
MOOI BEDRAG VAN DEELNAME AAN SALLAND ZORGVERZEKERING CLUBACTIE
Als club hebben we meegedaan met de Salland Clubactie en dat heeft ons het mooie sponsorbedrag van € 170 ,- opgeleverd. We bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan dit resultaat. Samen geven we onze club een extra steuntje in de rug. Ook dit jaar willen we het sponsorbedrag ten goede laten komen van onze jeugd.
VRAGEN, OPMERKINGEN, WENSEN, TIPS EN IDEEËN?
Meld het bij het bestuur via bestuur@vvlettele.nl of rechtstreeks bij één van de bestuursleden. Want samen maken we onze vereniging!

Arjen Daggenvoorde, Hans Kloosterboer, Jan-Willem de Brouwer, Paul Zandbelt, Raquel van der Linde, Gerard Huis in ’t Veld

Vergelijkbare berichten