Privacy statement

Algemene informatie

vv Lettele, gevestigd aan Sportweg 1, te 7434 RZ Lettele gemeente Deventer.

Contactgegevens:

VV Lettele
Sportweg 1
7434 RZ Lettele

https://vvlettele.nl
bestuur@vvlettele.nl
0570-551433

Ellen Huis in’t Veld houdt zich bezig met de verwerking van persoonsgegevens bij vv Lettele. Zij is te bereiken via ellenhuisintveld@home.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

VV Lettele verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze voetbalvereniging en daardoor je persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt hebt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. VV Lettele verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:- De inschrijving als bondslid bij de KNVB;

 • Opname in de ledenadministratie van de vereniging;
 • Het afhandelen van jouw betaling van de contributie;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over wedstrijden, toernooien en dergelijke;
 • Je te kunnen bellen, appen, een kaartje sturen of e-mailen indien dit nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming

V.V. Lettele neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van V.V. Lettele) tussen zit. V.V. Lettele gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 •  Sportlink voor ledenadministratie en meer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

V.V. Lettele bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij volgen daarvoor de geldende regelgeving, zoals de AVG en de Archiefwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

V.V. Lettele deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. V.V. Lettele blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij je registratie als lid van vv Lettele geef je toestemming voor het publiceren van je naam, leeftijd en foto’s op de website van V.V. Lettele, bijvoorbeeld bij het presenteren van je team of in wedstrijdverslagen. Indien je hier niet mee akkoord gaat, kun je hiertegen bezwaar maken (zie alinea Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website

V.V. Lettele gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door vv Lettele en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bestuur@vvlettele.nl

V.V. Lettele wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

V.V. Lettele neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bestuur@vvlettele.nl

De AVG verklaring van vv Lettele is hier te downloaden.