Jubilarissen 2022

Jubilarissen

Helaas kon vanwege corona het huldigen van onze leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van onze vereniging een paar jaar niet plaatsvinden. Dit hebben we in deze jaarvergadering ingehaald. Vandaar het grote aantal jubilarissen: 26 leden! Helaas konden we er vanwege de andere belangrijke agendapunten maar kort aandacht aan besteden, maar onze dank aan onze leden/jubilarissen is er niet minder om. Dank voor jullie inzet en blijf vooral nog jaren lid en belangrijk voor onze vereniging!

Er zijn 16 leden die 25 jaar lid zijn en dat zijn vooral nog de actieve voetballende leden:

Marcel Beltman, Joris de Brouwer, Jeroen Daggenvoorde, Timo Oosterwijk, Tijs Wagemans, Bart Meijerink, Jaap Daggenvoorde, Martijn Gerritsen, Sander Obdeijn, Kevin Welgraven. Stijn Aarnink, Rick Meijerink, Remon Bloemenkamp, Wesley Daggenvoorde, Joris te Riele, Sjoerd Ensink. 

Vier leden zijn 40 jaar lid: Arjon Obdeijn, Henk Nijland, Henk Heuvelman, René Ruiter.
Vier leden zijn maar liefst 50 jaar lid: André Daggenvoorde, Hendri Huijsmans, Hans Kloosterboer en Theo Scholten.

Baas boven baas: Harrie Jansen is inmiddels al 60 jaar lid van onze verenging en hij is ook het langst lid. En nog steeds actief als consul en gastheer op zondagmiddag in de bestuurskamer bij thuiswedstrijden van Lettele 1.

Alle leden die 25 jaar en 40 jaar lid zijn, ontvangen een speld als blijk van waardering. En de 50- en 60 jarige leden een Delftsblauw wandbord. In de bijlage twee foto’s van de grote groep jubilarissen en van Harrie Jansen.

Helaas konden een viertal 25-jarige leden er niet bij zijn. Uiteraard ontvangen zij alsnog hun speld als blijk van waardering.

Stand van zaken kunstgrasveld

Beste dorpsgenoten,
Graag stelt het bestuur van voetbalvereniging Lettele het dorp op de hoogte van de stand van zaken rond het geplande kunstgrasveld. In het voorjaar is het besluit genomen door de gemeenteraad en college van B. en W. om de nieuwe basisschool te bouwen op ons trainingsveld en de voetbalvereniging te compenseren met de aanleg van een kunstgrasveld op één van de huidige wedstrijdvelden.
Vanaf juli hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen ons bestuur en ambtenaren van de gemeente Deventer om het een en ander nader uit te werken.
Helaas zijn we er samen nog niet uit onder welke voorwaarden de vervanging van ons trainingsveld gaat plaatsvinden. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt voor alle direct betrokkenen en voor iedereen in ons dorp.
met vriendelijke groet
namens het bestuur van vv Lettele
Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter.
Reageren kan: mail naar bestuur@vvlettele.nl.