Bestuur

Samenstelling:

 Voorzitter: Gerard Huis in ’t Veld
 Secretaris: Raquel van der Linde
 Penningmeester:  Hans Kloosterboer
 Bestuurslid:  Tom Meijerink
 Bestuurslid:  Marcel te Riele
   
 
Activiteitencommissie: Bestuur
Commissie van informatie: Bestuur
Jeugdcommissie: Marcel te Riele
Huskamercommissie: Gerard Huis in ’t Veld                  
Technische groep: Marcel te Riele
Sponsorcommissie: Hans Kloosterboer
Terreincommissie: Tom Meijerink

De bovenstaande personen binnen het bestuur zijn verantwoordelijk voor de commissies en hebben een coördinerende rol tussen bestuur en commissies