Samenstelling van het bestuur

Heb je vragen die direct verbonden zijn aan het bestuur van onze vereniging? Dan kunt je deze vragen opsturen naar bestuur@vvlettele.nl. Wij proberen dan zo spoedig mogelijk alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Gerard Huis in ’t Veld

Raquel van der Linde

Hans Kloosterboer

Tom Meijerink

Marcel te Riele

Voorzitter: Gerard Huis in ’t Veld Secretaris: Raquel van der Linde Penningmeester: Hans Kloosterboer Bestuurslid: Tom Meijerink Bestuurslid: Marcel te Riele