Technische Groep

Samenstelling:

Hoofd:
Jan Oosterwijk
Algemeen: Hendri Huijsmans
Algemeen: Jaap Daggenvoorde
Contacpersoon bestuur: Marcel te Riele
Wedstrijdsecretaris Ellen Huis in't Veld

Het wedstrijdsecretariaat wordt in onderling overleg vooralsnog uitgevoerd door Marloes Frederiks, Raquel van der Linde en Gerard Huis in ‘t Veld.
emailadres: bestuur@vvlettele.nl

De wedstrijdsecretaris onderhoudt de contacten met de KNVB over de wedstrijden en de in- en uitschrijving van leden.

Verplaatsen van wedstrijden of aanvangstijden loopt ook via de wedstrijdsecretaris. Zij is ook betrokken bij het vastleggen van vriendschappelijke wedstrijden. Als er in onderling overleg een vriendschappelijke wedstrijd wordt afgesproken moet deze gemeld worden bij de wedstrijdsecretaris o.a.  i.v.m. het regelen van veld en kleedkamers.

Technische Groep

Jan Oosterwijk is hoofd en het eerste aanspreekpunt van de Technische Groep.

 

De TG (Technische Groep) heeft als voornaamste taak het uitvoeren van het technisch beleid binnen onze vereniging. Zaken waar de TG zich mee bezig houden zijn o.a.:

  • indeling elftallen
  • invulling kader voor alle senioren teams inclusief trainers
  • spelers volgen in hun ontwikkeling en daaruit voortvloeiend deze, na overleg met betreffende speler, in een hoger/lager team indelen
  • ondersteuning hoofdtrainer
  • evaluatie gesprekken voeren met de hoofdtrainer(3x per jaar)
  • regelen trainingsmateriaal
  • klasse-indeling teams
  • periodiek overleg met hoofdbestuur
  • aanvangstijden teams thuiswedstrijden
  • adviserende rol m.b.t. indeling jeugdteams.

Hendri, Jaap en Jan verzorgen dit jaar de trainingen van alle seniorenteams m.u.v. de 1e selectie en fungeren tevens als klankbord voor hoofdtrainer Jan Willem van Schooten. Jaap onderhoudt de contacten met de jeugd. De TG organiseer samen met de activiteitencommissie het Nieuwjaarstoernooi en de laatste afsluitende training van het seizoen.