Commissie van Informatie

Samenstelling:

Voorzitter: Vacature
Notulist / Clubblad: Vacature
Webbeheerder: Jeffrey Meurer
Contactpersoon bestuur: Bestuur
Narrowcasting Bart Meijerink
Website / Office365 Kris Oosterwijk
Correspondent Jeugd Elles Klein Koerkamp

 

Het bestuur zal zich samen met de Commissie van Informatie beraden over de werkzaamheden van deze commissie.

Twitter (@VVLettele en Facebook (vvlettele)

In de Commissie van Informatie heeft Jeffrey Meurer de belangrijke taak van webmaster van onze website. Hij wordt hierin ondersteund door Kris Oosterwijk. De website zal het komende jaren verder aangepast worden aan de wens van de leden. Het zal meer een functie krijgen voor het opzoeken van informatie over onze vereniging. Ook voor het aanmelden/afmelden van leden moet je naar de website. Een ander heel belangrijke functie van de website is de webshop!  Via de button van de webshop kan iedereen kleding en andere sportattributen bestellen tegen gunstige prijzen en met een financieel voordeel voor onze vereniging.

Verder moet de website actueel zijn wat de elftallen betreft. Dus moeten we zorgen voor actuele foto’s van de teams. Dit is ook belangrijk voor onze tenue sponsoren. Aan het begin van het seizoen zullen we dit regelen i.s.m. jeugdcommissie en technische groep en sponsorcommissie.

De commissie zoekt nog versterking van een lid/vrijwilliger met digitale vaardigheden en belangstelling voor social media.  Elles Klein Koerkamp ondersteunt ons hierbij voor de jeugd. Wie wil b.v. tijdens wedstrijden van Lettele 1 tweets verzorgen met de hoogtepunten van de wedstrijd?

Dringend verzoek: geef alle activiteiten, bijeenkomsten en vergaderingen door aan nieuws@vvlettele.nl. Dus niet meer naar info@vvlettele.nl.  Wij plaatsen dit dan bij de agenda op de website.

In de Huskamer zetten we veel informatie over de voetbal op het digitale informatiescherm. Dit wordt verzorgd door Bart.

Commissies die hun informatie graag op de website willen plaatsen kunnen daartoe de informatie mailen naar nieuws@vvlettele.nl.  Als het officiële informatie betreft, zal er nog een check door het bestuur plaatsvinden. De website kan nog veel meer en beter gebruikt worden voor een goede aankondiging en presentatie van alle activiteiten: van kaartavond tot jeugdvoetbalkamp!

Wedstrijdverslagen op website:

Er is per elftal ruimte voor wedstrijdverslagen. Het afgelopen seizoen zagen we eigenlijk alleen wedstrijdverslagen van het tweede elftal. Wij blijven dat stimuleren, zeker nu de verslagen via facebook ook te lezen zijn!  En dat betekent dat het gelezen wordt door veel mensen binnen én buiten de vereniging!

Ook andere elftallen kunnen dit doen. Je kunt de taken ook verdelen in je team zodat het verslag niet steeds door dezelfde speler of leider gemaakt hoeft te worden. Meer info (en inlog) via de commissieleden.

Bij de jeugdteams is het een goed idee om de ouders erbij te betrekken via de leiders.

Wedstrijdprogramma op website:

Alle spelers en leiders maken gebruik van de voetbal.nl app. Hier vind je alle info van alle door je geselecteerde teams van vv Lettele: programma’s, uitslagen en standen.

Ook via de website is dit terug te vinden.

 Afgelastingen:

Er wordt af en toe gevraagd of afgelastingen niet rechtstreeks op de homepage kunnen worden vermeld. Wij kiezen ervoor om afgelastingen op de door de KNVB voorgeschreven wijze digitaal te melden en dat gebeurt door de wedstrijdsecretaris jeugd en senioren. Vervolgens is het dan – soms met wat vertraging- te lezen via voetbal.nl en op de KNVB widget. Raadpleeg in voorkomende gevallen dus altijd de leiders! Inmiddels hebben alle elftallen een app, dus de communicatie gaat heel snel en goed.

Clubblad, facebook en twitter @VVLettele:

Naast de website is de Commissie van Informatie verantwoordelijk voor het uitgeven van het Clubblad. Een belangrijke bron van informatie.

Bovendien heeft de informatie via Facebook en Twitter een steeds groter bereik. Hierdoor promoten we nog beter onze voetbalvereniging.

Volg ons dus op Twitter (@VVLettele en Facebook (vvlettele).