voetbal nieuwsbrief december 2021 OP DE DREMPEL VAN 2022

OP DE DREMPEL VAN 2022
Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen, worden de corona maatregelen verlengd t/m vrijdag 14 januari. Dat komt niet als een verrassing.Dat betekent dat er komend weekend nog een paar wedstrijden volgens planning worden gespeeld en daarna is het winterstop.
Bij onze jeugd wordt er niet eerder weer getraind dan – hopelijk- vanaf maandag 17 januari. Maar dat hangt natuurlijk af van de maatregelen die dan gelden.Bij onze senioren wordt nog overlegd of geplande vriendschappelijke wedstrijden kunnen doorgaan en/of er overdag wordt getraind.We zullen er serieus rekening mee moeten houden dat er na vrijdag 14 januari corona maatregelen nodig blijven en dat het zeer de vraag is of er dan versoepelingen afgekondigd kunnen worden.
En toch gaan we samen er een goed en sportief 2022 van maken! Sport is belangrijk: niet alleen voor het sporten zelf maar ook voor de gezelligheid, de sfeer, de derde helft, de vriendschappen en het samen spelen en samenwerken. Sport is ook heel belangrijk voor al onze vrijwilligers die er zoveel plezier aan beleven, die graag samen iets willen doen voor een  ander. Vrijwilligers die het voetbalspel in Lettele mogelijk maken. Sport is ook heel belangrijk voor ouders en onze supporters die graag langs de lijn staan om hun kinderen en hun favoriete team willen aanmoedigen.
We hopen elkaar allemaal zo spoedig mogelijk in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten in goede gezondheid!

ENKELE BERICHTEN

  • Op de jaarvergadering van oktober jl. hebben we afscheid genomen van ons bestuurslid Timo Oosterwijk, die na zes jaar het bestuur verlaat. Hartelijk dank voor al je verbindende werk in het bestuur en in de vereniging, Timo!!!Timo wordt opgevolgd door Raquel van der Linde, die door de leden is benoemd als nieuwe secretaris van onze vereniging. Welkom in ons bestuur, Raquel en veel plezier! Raquel is bereikbaar via bestuur@vvlettele.nl. Dat geldt trouwens ook voor de andere bestuursleden.
  • Ellen Huis in ‘t Veld is per 1 december gestopt als wedstrijdsecretaris senioren. Ellen heeft 17 jaar het wedstrijdsecretariaat op meer dan voortreffelijke wijze vervuld. Eerst 10 jaar bij de jeugd en daarna 7 jaar bij de senioren. Daarnaast heeft ze jarenlang de kleedkamerindeling voor voetbal en voor alle sporters in De Spil gemaakt. Ellen: geweldig bedankt! Het bestuur zoekt de komende maanden uit hoe we het vrijwilligerswerk van Ellen zo goed mogelijk kunnen overnemen. Vooralsnog wordt het wedstrijdsecretariaat bij de senioren in goede onderlinge afstemming uitgevoerd door Marloes Frederiks, Raquel van der Linde en Gerard Huis in ‘t Veld. Uiteraard hebben we daarbij hulp van de Technische Groep die al heel veel regelt rond de wedstrijden, teams en scheidsrechters. Het wedstrijdsecretariaat bij de senioren is bereikbaar via bestuur@vvlettele.nl. Zoals bekend, is Marloes Frederiks de wedstrijdsecretaris bij de jeugd. Bereikbaarheid: marloes.frederiks@lettele.nl.
  • Helaas kunnen we – ook dit jaar- niet gezamenlijk het jaar afsluiten en ook kan de geplande Nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari niet doorgaan.
  • Er zal waarschijnlijk in februari meer duidelijkheid komen over de locatiekeuze voor de nieuwbouw van onze basisschool. Je leest er meer over in de Letter. De keuze die door de basisschool in afstemming met de gemeente zal worden gemaakt, concentreert zich op twee mogelijke locaties: nieuwbouw op de huidige locatie of nieuwbouw op ons trainingsveld nabij De Spil. Uiteraard heeft de keuze voor ons trainingsveld consequenties voor de voetbal. Er zal dan een goed alternatief voor ons moeten komen. De gemeente Deventer is zich hiervan bewust en we zijn hierover ook in gesprek.
  • Vanzelfsprekend zullen we met onze leden in gesprek gaan als het trainingsveld als bouwlocatie wordt aangewezen.
  • In de nieuwe Letter een interview met onze hoofdtrainer Jan Willem van Schooten. En ook onze nieuwe secretaris Raquel van der Linde komt aan het woord.

ONZE ACTIVITEITEN EN ACTIES

  • De Oostermaetloop van 4 december was wederom een groot succes met 400 deelnemers. Hartelijk dank aan de voortreffelijke organisatie!!! In De Letter lees je een mooie reportage.Ook dit jaar weer de oliebollenactie, uitgevoerd door onze seniorenselectie. Via social media en flyers ben je waarschijnlijk al op de hoogte hoe je de oliebollen (gebakken bij Nijkamp Holten!) kunt bestellen. Afhalen bij onze Super Dorpswinkel. Zie ook de bijlage.
  • Alle jeugdleden van vv Lettele zijn uitgenodigd voor het VALANS FIFA22 toernooi op 15 januari. Geef je snel op! Zie de bijlage.
  • Salland Zorgverzekeringen Clubactie! Wist je dat onze club een sponsorbedrag krijgt voor elk clublid dat zich verzekert bij Salland Zorgverzekeringen? Sluit dus ook een zorgverzekering af bij Salland en verdien geld voor onze club! Bekijk alle voordelen op www.salland.nl/vvlettele
  • RABO Clubsupport. Mede dankzij jullie stemmen heeft onze vereniging € 849,29 opgehaald voor onze jeugdafdeling!

Het bestuur van vv Lettele wenst jullie een fijn, gezond en sportief 2022! En uiteraard fijne feestdagen.

Met sportieve groet
het bestuur van vv Lettele
Hans Kloosterboer, Marcel te Riele, Raquel van der Linde, Tom Meijerink, Gerard Huis in ‘t Veld
bestuur@vvlettele.nl