Nieuwsbrief voor leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers en kader vv Lettele

Lettele, 27 maart 2021
In deze vierde nieuwsbrief in het jaar 2021 stellen we vast dat er nog geen sprake is van verdere versoepelingen van de coronamaatregelen. En we kijken vooruit naar het nieuwe seizoen.
Vijftig jaar getrouwd!
Wij beginnen deze Nieuwsbrief met het overbrengen van onze felicitaties namens de gehele vereniging aan erelid Harrie Jansen en zijn vrouw Betsie die gisteren vrijdag 26 maart 50 jaar getrouwd waren! Wij wensen jullie nog vele jaren samen in goede gezondheid.
Ook 27 plussers mogen weer samen trainen, maar wel met de nodige beperkingen.
Vanaf begin maart mochten alle spelers onder 27 jaar weer trainen zonder beperkingen. En daar wordt dan ook goed gebruik van gemaakt. Gelukkig mogen inmiddels ook onze voetballende leden ouder dan 27 jaar met viertallen trainen, maar met in acht nemen van de 1,5 meter afstand. We zien dat de spelers van het derde en vierde elftal blij zijn dat ze weer iets mogen doen op het voetbalveld en met een bal. Natuurlijk is het geen volwaardige training en mag je ook geen partij doen, maar het is weer een begin. Helaas zijn de besmettingen nog dusdanig hoog dat een verdere versoepeling van de maatregelen er nu nog niet in zit.
Gaat het nog wat worden met de Regio Cup?
We hopen dat na de volgende persconferentie (13 april) er meer duidelijkheid komt over de verdere versoepelingen van de buitensport! Maar het lijkt ons niet aannemelijk dat er voor 1 juni (vriendschappelijke) wedstrijden gespeeld kunnen gaan worden. De KNVB hoopt nog altijd dat er dit seizoen wedstrijden in de Regio Cup gespeeld kunnen worden en maakt uiterlijk 9 april de indeling bekend. Alle jeugd- en seniorenteams van VV Lettele zijn hiervoor ingeschreven. Teams worden op sterkte ingedeeld in poules van 4 of 6 teams.  De KNVB zegt hierover het volgende: “we zorgen dat we alles klaar hebben staan om direct te kunnen starten zodra de maatregelen dat toestaan.  Dit geldt zowel voor jeugd als seniorenteams, ook al kunnen de seniorenteams nu nog niet onbeperkt trainen en is het perspectief voor hen vooralsnog anders”. In hoeverre het optimisme van de KNVB terecht is, zal de tijd uitwijzen. Maar uiteraard hopen we dat er dit seizoen nog een paar wedstrijden gespeeld kunnen worden.
Voorbereiding op het nieuwe seizoen
De Jeugdcommissie en de Technische Groep zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. We gaan er van uit dat iedereen er heel veel zin aan heeft om er volgend seizoen weer een “ouderwets” seizoen van te maken met veel sportplezier. Samen met teamgenoten genieten van mooie wedstrijden en trainingen. Want voetbal is vooral ook een sociaal gebeuren. En het contact met je vrienden, met je teamgenoten en met andere mensen hebben we dit seizoen en het afgelopen seizoen vooral heel erg gemist. Wij gunnen al onze spelers maar zeker ook al onze vrijwilligers weer een mooi voetbalseizoen.
We gaan ervan uit dat jullie daar nu ook al zin aan hebben! Mogen we ook volgend seizoen weer op jou rekenen?
Mocht je vragen hebben of twijfelen, neem dan contact op met één van de leden van de Jeugdcommissie of van de Technische Groep. Maar doe dat dan wel voor 1 mei. Die datum is niet voor niets, want de voorbereidingen op het nieuwe seizoen lopen al volop en ook de KNVB moet in de loop van juni weten met welke teams er wordt deelgenomen aan de competitie!
Jaarvergadering 14 april uitgesteld
Duidelijk is dat de jaarvergadering niet op de gebruikelijke wijze gehouden kan worden, want we mogen niet met onze leden bij elkaar komen. Het lijkt ons niet zinvol om een digitale jaarvergadering te houden omdat op deze wijze we geen goed overleg met een redelijk grote groep leden kunnen hebben. We hopen dat er de komende maanden dusdanige versoepelingen komen dat we nog dit seizoen een jaarvergadering kunnen houden. En dat is dan ook een goed moment om de leden bij te praten over het dorpsplan (Lettele in 2030/2035) dat de komende tijd wordt opgesteld.
Perspectief
Het liefste willen we weer zo snel mogelijk terug naar ons verenigingsleven. We willen als vrijwilliger ons graag weer inzetten voor onze vereniging. Toch zijn veel vrijwilligers de afgelopen maanden heel actief gebleven.
De terreincommissie en onderhoudsgroep verzorgen nog steeds onze fantastische accommodatie. Onze trainers verzorgen met veel plezier de trainingen. Onze commissies en het bestuur houden de vereniging in het goede spoor, zowel sportief als financieel. Maar het is helaas zo weinig zichtbaar voor al onze leden en vele vrijwilligers. Dat gaat pas veranderen als ook de Huskamer weer open gaat, de velden weer open om wedstrijden te spelen en ouders en supporters weer langs de lijn staan om onze voetballers aan te moedigen. We kunnen niet wachten… 

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Nieuwsbrief verschijnt als er meer duidelijk is over versoepelingen of bij ander belangrijk nieuws.

Blijf gezond!
Hiermee komen we aan het einde van deze vierde nieuwsbrief van 2021.
Houd je s.v.p. aan alle maatregelen, hoe lastig het soms ook is, want we kunnen niet wachten op verdere versoepelingen.
Heb je vragen, ideeën, opmerkingen: schroom niet en stel deze aan één van de onderstaande bestuursleden of via de mail naar bestuur@vvlettele.nl.

Met sportieve groet,
Het bestuur van vv Lettele
Hans Kloosterboer, Marcel te Riele, Timo Oosterwijk, Tom Meijerink, Gerard Huis in ‘t Veld

Vergelijkbare berichten