Nieuwsbrief bestuur vv Lettele november 2020

Aan onze leden, ouders van jeugdleden en vrijwilligers

 

In deze nieuwsbrief wil het bestuur jullie bijpraten over de corona maatregelen en over een paar andere belangrijke zaken die spelen in onze vereniging. Je leest meer over de volgende onderwerpen:

 

 • Jullie worden gemist!
 • Corona maatregelen
 • Hoe staat onze voetbalvereniging ervoor?
 • Wat is het standpunt van de KNVB?
 • Jaarvergadering uitgesteld
 • Oliebollenactie gaat waarschijnlijk door!
 • Dorpsplan Lettele in de maak
 • Vertrek trainer/coach Dirk Beldman m.i.v. nieuwe seizoen
 • Opbrengst Rabo Clubsupport
 • Geen afsluiting van het jaar en geen nieuwjaarsbijeenkomst
 • Vragen en/of reacties of tips

 

Jullie worden gemist!

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons amateurvoetbal. De competities liggen in ieder geval tot medio januari stil en trainen is alleen nog mogelijk voor onze jeugd t/m 17 jaar. En ook onze Huskamer is alweer geruime tijd gesloten. Heel het verenigingsleven staat op een laag pitje.

Voor een ieder die vv Lettele een warm hart toedraagt is het een triest gezicht om onze velden er zo leeg en verlaten bij te zien liggen, zeker als we prachtig najaarsweer hebben.

Wij missen onze supporters en sponsoren langs de lijn en de ouders bij de trainingen en wedstrijden van de jeugd. Wij missen onze spelers die zoveel plezier beleven aan het spelen van een wedstrijd. Wij missen onze vrijwilligers achter de bar van de Huskamer, wij missen jullie aan de andere kant van de bar…

Wij missen al onze vrijwilligers die nu niet meer zo actief kunnen zijn voor onze vereniging en daar zoveel plezier aan beleven. Kortom: wij missen jullie en de gezelligheid en de sociale contacten!

 

Coronamaatregelen

Op de persconferentie van dinsdag 17 november jl. heeft het kabinet de verzwaarde maatregelen van 2 weken geleden versoepeld en teruggedraaid naar de maatregelen die vanaf 14 oktober gelden.

Trainen voor 18+  zou met viertallen weer mogen. Hoewel er nog geen direct perspectief is op verdere versoepeling van de maatregelen, merken we dat veel senioren toch graag weer willen trainen. Ook al zijn de mogelijkheden beperkt, het is toch fijn om weer bezig te kunnen zijn in de buitenlucht met of zonder bal. Het bestuur heeft daarom toestemming gegeven om onder leiding van de trainers Dirk Beldman, Jan Oosterwijk en Hendri Huijsmans de trainingen coronaproof weer op te pakken met viertallen.

Via de diverse groepsapps zijn of worden de spelers hierover geïnformeerd.  We hopen dat in december zal worden aangekondigd dat het amateurvoetbal echt in januari weer mag opstarten. Nu de besmettingscijfers toch weer wat lijken te gaan oplopen, zal moeten blijken hoe realistisch dit is.

 

Gelukkig mag de jeugd wel trainen! Daar zijn we allemaal heel blij mee. Alleen hopen we dat het binnenkort ook weer mogelijk wordt dat de JO19 mag gaan trainen.

 

We houden jullie uiteraard op de hoogte als de maatregelen aangepast worden.   De Huskamer moet voorlopig ook nog gesloten blijven.

 

Hoe staat onze voetbalvereniging ervoor?

VV Lettele wordt niet alleen op sportief vlak hard getroffen, ook financieel krijgt de vereniging flinke klappen te verduren. Gelukkig betalen onze leden hun contributie. Daar zijn we heel blij mee want we kunnen daar nu niet de tegenprestatie voor leveren zoals de leden dat van ons gewend zijn.

Ook onze sponsoren blijven verbonden aan onze vereniging, terwijl  zij ook te maken hebben met de corona maatregelen en erdoor getroffen zijn. Wij zijn onze sponsoren dan ook zeer dankbaar dat zij zich aan onze club willen blijven verbinden.

 

Maar we missen door het sluiten van de Huskamer een gedeelte van de vrijwilligersvergoeding die we ontvangen voor de inzet van onze vrijwilligers achter de bar. Aan de andere kant besparen we op een deel van de huur van de kleedkamers. Ook missen we de inkomsten uit de kaartverkoop bij de thuiswedstrijden van ons eerste elftal.

 

Het bestuur overlegt regelmatig met het bestuur van Kulturhus de Spil over de financiële gevolgen van de corona maatregelen. We hebben afgesproken om elkaar te ondersteunen en elkaar te helpen om samen zo goed mogelijk door en uit de crisis te komen. Wij maken gebruik van de corona subsidieregelingen die de overheid aanbiedt en we zijn samen met het Kulturhus in gesprek met de gemeente Deventer over een compensatieregeling.

De voetbalvereniging heeft gelukkig een solide financiële positie maar het is nog niet geheel duidelijk wat de impact van de maatregelen zullen zijn, zeker als deze nog geruime tijd in 2021 van kracht zouden blijven.

 

Wat is het standpunt van de KNVB?

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. De KNVB heeft binnenkort weer een gesprek met het kabinet.           De KNVB zegt hierover het volgende: “Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden. Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten.  Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief.  De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek”. Aldus de KNVB in een persbericht.

Jaarvergadering uitgesteld

Het bestuur moet volgens de statuten uiterlijk voor 1 januari a.s. een ledenvergadering beleggen. In de ontwerp coronawet en de coronawet die rond 1 december van kracht wordt, is vastgelegd dat verenigingen deze verplichting 4 maanden mogen opschuiven.

Wij vinden het op dit moment niet zo zinvol om een ledenvergadering digitaal te beleggen. We hopen dat we voor 1 april elkaar weer mogen zien en spreken zodat we dan een ledenvergadering zoals gebruikelijk kunnen houden.

Bovendien is er dan hopelijk meer duidelijk over de financiële gevolgen van corona zodat we dan met de leden een goed gesprek hierover kunnen voeren.

 

De kans is groot dat we wel eerder contact met onze leden zullen hebben om van jullie te horen wat jullie vinden van het Dorpsplan dat binnenkort opgesteld gaat worden. Lees  hierover meer onder het kopje “Dorpsplan”.

Oliebollenactie gaat waarschijnlijk door! 

De selectie van vv Lettele is van plan om  in samenwerking met onze activiteitencommissie eind van het jaar weer de oliebollenactie te gaan houden! De voorbereidingen zijn inmiddels van start en het zal best nog wel een lastige opgave worden om deze actie geheel corona proof te gaan doen. Hopelijk gaat dat lukken. Succes boys! En beste lezer: je hoort er binnenkort vast meer over.

Dorpsplan Lettele in de maak

In de Letter van november heeft Plaatselijk Belang belangrijke informatie gegeven over de noodzaak om op korte termijn een Dorpsplan te maken.

De komende maanden wordt een plan gemaakt wat er de komende jaren moet gebeuren om het dorp Lettele leefbaar te houden voor de komende jaren.

Wat moet er concreet in Lettele gebeuren op de thema’s wonen, school, zorg, sport en voorzieningen. Wil het dorp leefbaar blijven en willen de verenigingen (en zeker ook de voetbal) de komende jaren kunnen blijven bestaan, dan is voldoende woningbouw noodzakelijk!

Goede voorzieningen horen daarbij zoals een goede school in een goed gebouw, een goed zorgaanbod afgestemd op de vraag, goede sportvoorzieningen binnen en buiten (sporthal, voetbalvelden). En dat alles moet vooral goed op elkaar afgestemd worden.

 

Het Dorpsplan moet kunnen rekenen op een heel groot draagvlak in het dorp, want alleen samen kunnen we ons dorp leefbaar houden en toekomstbestendig maken.

Het Dorpsplan kan ook consequenties hebben voor de voetbal, b.v. wat betreft de beschikbaarheid van de velden zoals het trainingsveld.

Het standpunt van het bestuur is: “Er komen veel zaken op Lettele af. Wanneer we als dorp toekomstbestendig willen zijn, moeten we samen optrekken in een Dorpsplan. De voetbal is een belangrijke speler in Lettele en de voetbal is zeer afhankelijk van het dorp Lettele. Als voetbalbestuur menen we dan ook dat kiezen voor een toekomstbestendig Lettele is kiezen voor een toekomstbestendige voetbalvereniging. Daarom sluiten we aan bij het  Dorpsplan”.

We zullen onze leden waarschijnlijk in januari (of als het nodig is al in december) informeren over de ontwikkelingen en om een reactie vragen. Lees vooral het artikel in De Letter!

Vertrek trainer/coach Dirk Beldman m.i.v. nieuwe seizoen

Trainer/coach Dirk Beldman heeft zijn vertrek aangekondigd aan het eind van het seizoen 2020-2021 bij vv Lettele. Hij is sinds juli 2017 trainer/coach van de eerste selectie. Onder zijn leiding is het eerste elftal uitgegroeid tot één van de betere ploegen in de Sallandse 4e klasse.

Het bestuur is uitermate tevreden over de wijze waarop Dirk zijn trainerschap vervult bij onze selectie en over zijn verbindende rol binnen onze vereniging.

Inmiddels zijn we gestart met het zoeken van een goede opvolger van Dirk. Wij doen dat volgens een vastgesteld protocol “werven nieuwe trainer/coach” waarbij ook een delegatie van spelers uit de selectie betrokken is in de procedure.

Opbrengst Rabo Clubsupport € 628,67

Wij bedanken al onze supporters die hun stem en dus hun bijdrage hebben gegeven voor onze jeugdafdeling! Hartelijk dank voor dit hele mooie bedrag!!!

Geen afsluiting van het jaar en geen nieuwjaarsbijeenkomst

Het zal jullie vast niet rauw op het dak vallen dat beide – altijd bijzonder gezellige bijeenkomsten- nu niet kunnen doorgaan. We zullen – in overleg met onze activiteitencommissie en onze commissies – zoeken naar mogelijkheden om in de loop van 2020 activiteiten te organiseren die de binding tussen leden en vrijwilligers in onze vereniging versterken.

Vragen en/of reacties of tips? 

Heb je vragen of een reactie naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun je contact opnemen met één van de bestuursleden of mailen naar bestuur@vvlettele.nl. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een reactie geven.

Blijf gezond en blijf hoopvol op een spoedige herstart van de amateursport!

Bestuur vv Lettele

Hans Kloosterboer, Marcel te Riele, Timo Oosterwijk, Tom Meijerink,

Gerard Huis in ‘t Veld

Vergelijkbare berichten