Huskamercommissie

Samenstelling:

Hoofd: Frits Ehren
Voorzitter vergaderingen: Henk Nijland
Notulist: Marja Ehren / Yvonne ten Have
Algemeen: Henk Nijland
Algemeen: Anton Scholten
Algemeen / Sleutel: Marcel Oosterwijk
Financieel beheerder: Frits Ehren
Roosterplanner:
Marja Ehren / Yvonne ten Have
Vrijwilligers voetbal werven:
Henk Nijland
Aanspreekpunt KDS:
Ad van Wijlen
Aanspreekpunt bestuur:
Gerard Huis in ’t Veld
 

Met ingang van 1 januari 2016 is VV Lettele niet langer de pachter van de kantine. Het bestuur van Stichting Kulturhus De Spil is nu zelf verantwoordelijk voor het exploiteren en beheer van de Huskamer.
Inmiddels maken we een jaar gebruik van de prachtig verbouwde Spil met nieuwe kleedkamers en de nieuwe Huskamer (voorheen de kantine) en eenieder voelt zich er goed thuis.
De kantinecommissie is omgedoopt tot Huskamercommissie. Deze commissie is grotendeels samengesteld uit vrijwilligers namens VV Lettele. Zij verzorgen in opdracht van het bestuur van De Spil het dagelijks beheer van de Huskamer. Bovendien regelen zij dat er op de afgesproken uren vrijwilligers namens de voetbalvereniging de gastheer en gastvrouw achter de bar van de Huskamer zijn.
De voetbalvereniging zet hiervoor dezelfde aantal uren vrijwilligers in als voorheen in de eigen kantine.
Voor deze inzet ontvangt VV Lettele een vergoeding die zodanig is dat hierdoor de voetbal een gezonde vereniging kan blijven.
De voetballende leden zijn verplicht hieraan een bijdrage te leveren en zullen ingezet worden volgens een tevoren vastgesteld schema.
Ook op veel andere uren zijn vrijwilligers nodig en sommigen doen dit al jaren. De Huskamercommissie (en dan vooral Henk Nijland) zorgt ervoor dat ook dit aantal vrijwilligersuren op peil blijft.

Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte welkom, er is altijd wel een plekje te vinden in het schema dat bij je past. Als je tijd hebt, kun je je altijd opgeven bij één van de commissieleden, ook al is het maar voor een paar keer per jaar