Huskamercommissie

Samenstelling:

Hoofd: Frits Ehren
Voorzitter vergaderingen: Henk Nijland
Notulist: Marja Ehren / Tamara Mönnink
Algemeen: Henk Nijland
Algemeen: Anton Scholten
Algemeen / Sleutel: Marcel Oosterwijk
Financieel beheerder: Frits Ehren
Roosterplanner:
Marja Ehren / Tamara Mönnink
Vrijwilligers voetbal werven:
Henk Nijland
Aanspreekpunt KDS:
Ad van Wijlen
Aanspreekpunt bestuur:
Gerard Huis in ’t Veld
 
Mededelingen

Nog bijna wekelijks spreken wij bezoekers van buiten Lettele die ons complimenten geven over ons prachtige complex. Alle sportvoorzieningen zo dicht bij elkaar en zo mooi en zo gastvrije ontvangst! We mogen hier nog steeds bijzonder trots op zijn.

Maar dat schept natuurlijk verplichtingen. We moeten samen zorgen dat dit zo blijft.

De Huskamercommissie is grotendeels samengesteld uit vrijwilligers namens vv Lettele. Zij verzorgen in opdracht van het bestuur van De Spil het dagelijks beheer van de Huskamer. Bovendien regelen zij dat er op de afgesproken uren vrijwilligers namens de voetbalvereniging de gastheer en gastvrouw achter de bar van de Huskamer zijn.

Voor deze inzet ontvangt vv Lettele een vergoeding die zodanig is dat hierdoor de voetbal een gezonde vereniging kan blijven.

De voetballende leden (senioren en JO19) zijn verplicht hieraan een bijdrage te leveren en zullen ingezet worden volgens een tevoren vastgesteld schema.

Ook op veel andere uren zijn vrijwilligers nodig en sommigen doen dit al jaren. De Huskamercommissie zorgt ervoor dat ook dit aantal vrijwilligersuren op peil blijft.

Nieuwe vrijwilligers zijn natuurlijk altijd van harte welkom, er is altijd wel een plekje te vinden in het schema dat bij je past. Als je tijd hebt, kun je je altijd opgeven bij één van de commissieleden, ook al is het maar voor een paar keer per jaar.