Inschrijvingen / Aanmelden

Zit je eraan te denken lid te worden van onze club? Wat leuk! Onderstaande informatie geeft een beeld van onze club. Ook lees je hoe je je eventueel kun aanmelden. Het inschrijfformulier vind je onder Clubinfo.

De Club 

Voetbalvereniging Lettele is opgericht in 1932 en is gelegen aan de Sportweg 1 in Lettele. Lettele is een dorp in de gemeente Deventer. Van Lettele fiets je in circa 20 minuten naar Deventer.

VV Lettele is een zondag amateurvereniging, dat houdt in dat de senioren op zondag voetballen maar de jeugd op zaterdag. De club telt rond de 160 voetballende leden, waarvan ook een aantal meisjes en heeft de afgelopen jaren ongeveer 12 teams die competitie speelden. De accommodatie waar vv Lettele voetbalt heet “De Spil”. Op sportpark De Spil zijn vele verenigingen actief, het sportpark bestaat uit 3 voetbalvelden, waarvan één trainingsveld met verlichting, een omniveld waarop gevoetbald, getennist en gehandbald wordt, een nieuwe kantine (onze Huskamer), vernieuwde kleedkamers, een sportzaal, een zwembad en tennisbanen.

De clubkleuren van vv Lettele zijn blauw-wit gestreepte shirtjes, witte broekjes en blauwe sokken.

Aan- of afmelden

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd d.m.v. het volledig invullen en insturen van ons  aanmeldingsformulier. Je vindt deze onder Clubinfo op onze website.
De uiterste afmelddatum is 1 mei. Het afmeldingsformulier vind je onderaan deze pagina.
Voor het aanvragen van overschrijving naar een andere voetbalvereniging geldt een sluitingsdatum van 31 mei. Overschrijving kan alleen aan het einde van het seizoen plaatsvinden. Gedurende het seizoen overschrijven kan alleen als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie hoe e.e.a. geregeld moet worden kan via een mail aan bestuur@vvlettele.nl of het invullen van het contactformulier (onder Clubinfo).

Let op!

Een speler mag pas een wedstrijd spelen als het aanmeldingsformulier volledig ingevuld is ingestuurd en je een bevestiging hebt gekregen dat de inschrijving in goede orde is ontvangen. Een lid van onze  Jeugdcommissie of van onze Technische groep (senioren) neemt dan contact met je op over de verdere gang van zaken. Bovendien is het verplicht om vanaf JO13 zelf een pasfoto te plaatsen via de app voetbal.nl. Op dat moment heb je een geldige digitale wedstrijdpas en mag je aan wedstrijden deelnemen.

Contributie

De contributie wordt vastgesteld tijdens de jaarvergadering in het najaar. Vraag via een mail naar bestuur@vvlettele.nl  naar de actuele contributie. Je vindt deze info ook in ons digitale clubblad, op onze website www.vvlettele.nl te vinden onder Clubinfo.

Contributie kan uitsluitend worden betaald via automatisch incasso.

Leden die de contributie van het lidmaatschap van de vereniging niet of moeilijk  kunnen betalen (minimum inkomen b.v.), kunnen mogelijk een bijdrage krijgen van diverse instanties.

Zie voor meer informatie: Jeugdsportfonds Overijssel: www.jeugdsportfonds.nl of Stichting Leergeld Deventer www.leergelddeventer.nl

Kwaliteitswaarborging

Als goede vereniging proberen we iedereen te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze uitgangspunten zijn de volgende. Bij vv Lettele beschikt elk elftal over minimaal één trainer. Daarnaast heeft elk team minimaal twee leiders. Voor de keepers onder ons beschikt vv Lettele over meerdere geroutineerde keeperstrainers. Alle vrijwilligers stimuleren we om cursussen te volgen bij de KNVB.

Privacy

Onze vereniging houdt zich aan de richtlijnen rond privacy. Je leest er meer over op onze website. Ga naar Clubinfo/privacy.

Benodigdheden

 • Voetbalschoenen
 • Scheenbeschermers
 • Spelers mogen reglementair van de KNVB niet aan wedstrijden deelnemen zonder scheenbeschermers en zijn verplicht voetbalschoenen te dragen.
 • Die zijn het meest belangrijk, verder als aanvulling:
 • T-shirt, korte broek en voetbalsokken (om te dragen tijdens de training)
 • Trainingspak (lekker warm om na de wedstrijd en in de rust te dragen, vooral van belang gedurende de winter). Een aantal teams binnen vv Lettele heeft een sponsor voor trainingspakken, dit is dus afhankelijk van in welk team de speler komt te voetballen.
 • Voor de wedstrijden beschikken alle teams over gesponsorde wedstrijdtenues. Deze worden na wedstrijden met behulp van een roulatieschema door de spelers zelf meegenomen om te worden gewassen.
 • Bij vv Lettele is het verplicht dat er na elke wedstrijd of training wordt gedoucht, dus neem ook douchespullen mee.

Informatie

Op de vv Lettele site, www.vvlettele.nl staat alle relevante informatie met betrekking tot de vereniging. Onder Clubinfo vind je b.v. het digitale Clubblad. VV Lettele streeft er naar de site actueel te houden en haar leden ten allen tijden van de juiste informatie te voorzien. Op de website, in het digitale Clubblad zijn o.a. teamindelingen, trainingstijden, wedstrijden, vertrek en aanvangstijden te vinden.

Alle volwassen leden en elk gezin, waarin één of meerdere kinderen lid zijn van vv Lettele zijn, krijgen één maal per jaar het digitale clubblad per mail toegezonden. Daarin staat alle informatie over spelers, leiders en aanspreekpunten inclusief relevante telefoonnummers (passend binnen de privacy wetgeving).

Bovendien streven we ernaar om bij de jeugd aan het begin van het seizoen de ouders per team uit te nodigen voor een nadere kennismaking met de vereniging. Ook zal met de ouders gesproken worden over de rechten en plichten die aan het lidmaatschap zijn verbonden, zoals het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

De trainingen

vv Lettele beschikt voor de trainingen over een verlicht trainingsveld, een verlicht omniveld en eventueel over een sportzaal. We gaan ervan uit dat praktisch alle trainingen doorgaan. Indien de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het gevaarlijk wordt naar de training te komen of met de training door te gaan (denk aan onweer of zware regenval, sneeuw) dan wordt de training afgelast. De trainer van het desbetreffende elftal beslist of de training door kan gaan of eventueel wordt verplaatst naar de zaal. Wanneer trainingen afgelast of verplaatst zijn, dan wordt dit via de trainer naar de spelers/ouders gecommuniceerd. Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van de eigen kleedkamers, voor meisjes is er een aparte kleedkamer beschikbaar. In de kerstvakantie is er een winterstop en wordt er twee weken niet getraind. Ook in de zomer wordt een aantal weken niet getraind.

Voor alle spelers geldt, indien je verhinderd bent door ziekte, studie e.d. en je kunt niet meedoen aan een training dien je je tijdig af te melden.

Wedstrijden

 • Als een speler niet kan deelnemen aan een wedstrijd is het van belang dat dit tijdig bij de leiders wordt doorgegeven. Bij verhindering zo snel mogelijk, uiterlijk vrijdagavond 18:00 uur, bij onvoorziene omstandigheden (ziekte etc.)tot uiterlijk de samenkomsttijd van de wedstrijd.
 • Je mag als ouders indien nodig mee de kleedkamer in om je kind te helpen met het aantrekken van de voetbalkleren. Zodra iedereen aangekleed is neemt de leider de kinderen mee naar buiten.
 • De teams tot en met de JO11-pupillen blijven in de pauze op de velden. Het is bij de overige teams zo, dat in de rust de ouders niet meegaan de kleedkamer in.
 • Douchen is verplicht, wij gaan er dan ook vanuit dat iedereen na de wedstrijden doucht en daarna weer in zijn gewone, droge kleding vertrekt. In de kleedkamers is het gebruik van badslippers sterk aan te raden.
 • Houd tijdens wedstrijden geen petjes, kettinkjes, horloges en andere versieringen om.
 • Tijdens de wedstrijden gedraagt iedere speler en ouder zich correct t.o.v. de scheidsrechter en tegenstander volgens de algemene omgangsnormen. Respect en sportiviteit in en om het veld staat bij ons heel hoog in het vaandel.
 • Boetes voor gele en rode kaarten zijn voor de speler zelf.
 • Tijdens het seizoen kan aan iedereen gevraagd worden een ander team uit de nood te helpen (te weinig spelers). We verwachten dat iedereen hier aan meewerkt!
 • Van zowel de spelers als ouders/begeleiders wordt verwacht dat geluisterd wordt naar de leider en het kader van het elftal.

Vervoer bij uitwedstrijden

Voor het vervoer bij uitwedstrijden (er wordt vertrokken vanuit de Huskamer en/of de parkeerplaats bij De Spil) zijn wij afhankelijk van de vrijwillige inzet van ouders. Om zoveel mogelijk ongelijkheid te voorkomen, zullen de leiders -in samenspraak met de ouders/begeleiders een vervoersschema opstellen. Op die manier worden de lasten over zoveel mogelijk schouders verdeeld. Het lidmaatschap van onze vereniging betekent o.a. de verplichting om bij toerbeurt te rijden naar uitwedstrijden. Wij rekenen in ieder geval op uw medewerking. Een inzittendenverzekering is van kracht, ook al is de chauffeur geen KNVB-lid.

Afgelastingen

De leiders van de elftallen zullen de spelers of ouders van spelers zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van afgelastingen. Afgelastingen komen ook op de app voetbal.nl

Plezier en prestatie gaan hand in hand

Onze voetbalvereniging is een kleine dorpsclub. Ons uitgangspunt is om zoveel als mogelijk is jeugd van dezelfde leeftijd bij elkaar in één team te plaatsen. Dat betekent ook dat er verschil zal zijn tussen de spelers: in techniek, inzet, inzicht en fysieke gesteldheid. De teamleden doen het samen, beleven samen plezier aan het voetbal. De leiders en de trainers zien er op toe dat iedereen plezier aan het voetbal kan en zal beleven.
Het kan zo zijn dat (eventueel talentvolle) spelers vervroegd naar een hogere leeftijdscategorie doorgeschoven worden. Met dispensatie kan in een lagere leeftijdscategorie gevoetbald worden.
In principe vinden er na het begin van het seizoen geen wijzigingen meer plaats in de teamindelingen. Deze gelden dus voor het gehele seizoen. Echter, het ledenbestand is vrij klein en nogal eens aan veranderingen onderhevig. Er komen spelers bij, er gaan spelers weg, er raken spelers geblesseerd of ze gaan op vakantie. Daardoor kunnen soms wijzigingen optreden voor korte (enkele wedstrijden) of lange termijn (definitieve overplaatsing). Dit gaat steeds volgens de regelgeving van de KNVB en in overleg met de speler en ouders. De spelers worden aan de hand van het regelement van de KNVB ingedeeld. De peildatum hierbij is 1 januari van ieder jaar.

In de senioren vindt een gericht selectiebeleid plaats voor het eerste en tweede team. De overige elftallen zijn vooral recreatieve teams. Wat overigens niet betekent dat prestaties en goed voetbal niet belangrijk zouden zijn…

(Ongevallen)verzekering

Alle bij de KNVB ingeschreven voetballers/vrijwilligers vallen onder de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB. Let wel: het betreft hier een aanvullende beperkte collectieve verzekering, aanvullend op de eigen verzekering! De verzekering dekt de gevolgen van ongevallen, welke de spelers/vrijwilligers tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten overkomen. In de bovenstaande gevallen kan hierop een beroep worden gedaan.

VV Lettele aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane zaken. Nadrukkelijk willen we de ouders vragen hun kinderen geen waardevolle spullen mee te laten nemen naar het sportpark. Laat deze zoveel mogelijk thuis of geef ze in bewaring bij trainer of leider, laat ze zeker niet achter in de kleedkamers. Zorg dat de meegebrachte fietsen goed afgesloten in de rekken geplaatst worden.

Alcohol, roken en drugs

Er wordt conform landelijke wetgeving geen alcohol geschonken aan jongeren onder 18 jaar. In de binnenruimte mag niet gerookt worden. Wij streven naar een rookvrije vereniging en daarom verzoeken we onze leden, vrijwilligers en toeschouwers om niet te roken langs de lijn en op het terras.

Ook is het voor iedereen verboden drugs te gebruiken.

Doe je mee als vrijwilliger? Gezellig, leerzaam  en veel sociale contacten bij onze voetbalvereniging!
Het kunnen laten voetballen van jeugd en volwassenen gaat niet vanzelf. Daar komt een heleboel bij kijken zoals vooral de begeleiding van onze sporters door vrijwilligers. Wij zijn als vereniging heel gelukkig met de inzet van vele vrijwilligers! Maar om alles goed te laten verlopen, hebben we dringend meer vrijwilligers nodig. Ook is het zo dat enkele vrijwilligers teveel taken doen en overbelast dreigen te worden. Dat moeten we samen voorkomen, want vrijwilligerswerk moet leuk zijn en leuk blijven!

Meer informatie over vrijwilligerswerk en alle vacante vrijwilligerstaken: https://www.vvlettele.nl/vrijwilligerswerk/

Belangrijkste vacatures
Wij vragen vooral vrijwilligers die bij ons jeugdvoetbal willen helpen. Het lid zijn van een vereniging is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat alle leden en ouders van jeugdleden het voetbal mogelijk maken en daarom ook vrijwilliger worden of al zijn van onze mooie vereniging. Is het niet prachtig om je kind te zien voetballen met veel plezier, terwijl je zelf als vrijwilliger bij het team betrokken bent? Het is echt niet nodig om daarvoor heel veel te weten van het voetbalspelletje. Het is niet moeilijk en het is makkelijk te doen. Voor iedere ouder, vader én moeder! Het is niet persé nodig om elke week vrijwilligerswerk te doen want veel taken kunnen ook door twee personen uitgevoerd worden.
Aanmelden kan via de leiders, trainers, jeugdcommissie, technische groep en bestuur. Ook via de mail: bestuur@vvlettele.nl.

Het mag duidelijk zijn dat de vereniging vv Lettele altijd nieuwe, energieke vrijwilligers in tal van functies kan gebruiken. Graag doen wij dan ook een beroep op je als ouder/verzorger om deze groep te versterken.

Taken waar u aan zou kunnen denken:

 • draaien van een bardienst in onze Huskamer (zo vaak je kunt en wilt)
 • ondersteunen van de voetbalactiviteiten (trainers, leiders, grensrechters, scheidsrechters)
 • ondersteunen bij nevenactiviteiten en clubacties, bezetting bestuurskamer op zondag
 • beheer en coördinatie (verenigingskleding, indeling kleedkamers, wedstrijdsecretariaat)
 • bestuurs- en commissiewerk

Wilt u graag wat voor de vereniging betekenen, maar weet je niet precies wat, informeer dan bij één van de kaderleden van vv Lettele naar de mogelijkheden. Wij rekenen op jou als vrijwilliger.

Activiteiten en toernooien

Naast voetbalactiviteiten besteedt vv Lettele ook veel aandacht aan allerlei andere niet voetbalgerichte activiteiten door het jaar heen. Tijdens deze nevenactiviteiten ligt het accent meer op het recreatieve, gezellige en sociale vlak. Hiermee worden de andere aspecten van het verenigingsleven benadrukt. Een aantal zeer actieve leden organiseren deze verschillende activiteiten.

Zij organiseren op vele momenten in het jaar diverse activiteiten (spelavonden in de kantine, uitjes, voetbalkamp, voetbaltoernooien en instuifavonden enzovoorts) waarbij jong en oud zich prima vermaakt. Ook de diverse seizoen afsluitingen bij de verschillende teams zijn altijd de moeite waard.

Tot slot

Voor vragen geldt stel ze gerust, onze kaderleden helpen je graag, voor de adressen en telefoonnummers: zie de site van vv Lettele.  www.vvlettele.nl. Of mail naar bestuur@vvlettele.nl.

Hierna vind je de volgende formulieren:

 1. Aanmeldingsformulier
 2. Wijzigingsformulier
 3. Afmeldingsformulier
 4. Machtigingsformulier

We streven ernaar deze formulieren digitaal te maken. Tot die tijd svp printen en invullen.

Het volledig ingevulde formulier kan worden ingeleverd bij onze secretaris of gescand naar bestuur@vvlettele.nl :

Raquel van der Linde
Korenkamp 50
7434 SJ LETTELE

Vragen en/of opmerkingen rond aanmelden of afmelden?
Mail naar bestuur@vvlettele.nl.