Extra informatie omtrent kunstgrasveld

Beste leden, ouders van jeugdleden, vrijwilligers van V.V. Lettele
 
Het college van B. en W. van de gemeente Deventer wil vasthouden aan het door de gemeenteraad eerder genomen besluit om de  nieuwbouw van de basisschool een plek te geven op ons trainingsveld bij/aan het Kulturhus De Spil en om V.V. Lettele te compenseren met de aanleg van een kunstgrasveld ter vervanging van ons trainingsveld. Begin januari wordt duidelijk hoe het precies zit met de kosten voor onze voetbalvereniging. De gemeente is bezig met een herberekening van de kosten waarbij het uitgangspunt is dat V.V. Lettele geen jaarlijkse reservering hoeft te doen voor het op termijn vervangen van de toplaag, maar wel voor huur/onderhoud van het aan te leggen kunstgrasveld.
 
In de jaarvergadering voor onze leden op 26 oktober is er afgesproken dat, zodra meer bekend zou worden over de financiële consequenties voor onze vereniging het bestuur een extra ledenvergadering zal beleggen.
 
Nadere informatie wordt in januari verwacht. Vragen? bestuur@vvlettele.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur van V.V. Lettele