Contractverlenging hoofdtrainer Dirk Beldman

Zojuist heb ik voorafgaand aan de wedstrijdbespreking Lettele – Ulu Spor aan de spelers van Lettele 1 medegedeeld dat het bestuur het contract met hoofdtrainer Dirk Beldman met een jaar heeft verlengd. Dus t/m seizoen 2020-2021.

Spelers van het 1e en ook van het 2e elftal, technische staf, technische groep en bestuur zijn zeer tevreden over de wijze waarop Dirk zijn trainerschap uitvoert, perfect passend binnen de sfeer van onze dorpsclub. Ook horen wij vele positieve reacties van de leden, vrijwilligers én supporters!

Namens het bestuur, Gerard Huis in ‘t Veld