Jubilarissen 2022

Jubilarissen

Helaas kon vanwege corona het huldigen van onze leden die 25, 40, 50 of 60 jaar lid zijn van onze vereniging een paar jaar niet plaatsvinden. Dit hebben we in deze jaarvergadering ingehaald. Vandaar het grote aantal jubilarissen: 26 leden! Helaas konden we er vanwege de andere belangrijke agendapunten maar kort aandacht aan besteden, maar onze dank aan onze leden/jubilarissen is er niet minder om. Dank voor jullie inzet en blijf vooral nog jaren lid en belangrijk voor onze vereniging!

Er zijn 16 leden die 25 jaar lid zijn en dat zijn vooral nog de actieve voetballende leden:

Marcel Beltman, Joris de Brouwer, Jeroen Daggenvoorde, Timo Oosterwijk, Tijs Wagemans, Bart Meijerink, Jaap Daggenvoorde, Martijn Gerritsen, Sander Obdeijn, Kevin Welgraven. Stijn Aarnink, Rick Meijerink, Remon Bloemenkamp, Wesley Daggenvoorde, Joris te Riele, Sjoerd Ensink. 

Vier leden zijn 40 jaar lid: Arjon Obdeijn, Henk Nijland, Henk Heuvelman, René Ruiter.
Vier leden zijn maar liefst 50 jaar lid: André Daggenvoorde, Hendri Huijsmans, Hans Kloosterboer en Theo Scholten.

Baas boven baas: Harrie Jansen is inmiddels al 60 jaar lid van onze verenging en hij is ook het langst lid. En nog steeds actief als consul en gastheer op zondagmiddag in de bestuurskamer bij thuiswedstrijden van Lettele 1.

Alle leden die 25 jaar en 40 jaar lid zijn, ontvangen een speld als blijk van waardering. En de 50- en 60 jarige leden een Delftsblauw wandbord. In de bijlage twee foto’s van de grote groep jubilarissen en van Harrie Jansen.

Helaas konden een viertal 25-jarige leden er niet bij zijn. Uiteraard ontvangen zij alsnog hun speld als blijk van waardering.

Stand van zaken kunstgrasveld

Beste dorpsgenoten,
Graag stelt het bestuur van voetbalvereniging Lettele het dorp op de hoogte van de stand van zaken rond het geplande kunstgrasveld. In het voorjaar is het besluit genomen door de gemeenteraad en college van B. en W. om de nieuwe basisschool te bouwen op ons trainingsveld en de voetbalvereniging te compenseren met de aanleg van een kunstgrasveld op één van de huidige wedstrijdvelden.
Vanaf juli hebben diverse gesprekken plaatsgevonden tussen ons bestuur en ambtenaren van de gemeente Deventer om het een en ander nader uit te werken.
Helaas zijn we er samen nog niet uit onder welke voorwaarden de vervanging van ons trainingsveld gaat plaatsvinden. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt voor alle direct betrokkenen en voor iedereen in ons dorp.
met vriendelijke groet
namens het bestuur van vv Lettele
Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter.
Reageren kan: mail naar bestuur@vvlettele.nl.

Contractverlenging Jan Willem van Schooten

beste leiders en trainers senioren, leden van commissies,
Met plezier melden we jullie dat het bestuur vrijdagavond het contract met hoofdtrainer Jan Willem van Schooten heeft verlengd met één seizoen, dus t/m juni 2023.
Alle direct betrokkenen zoals spelers en leiders van de 1e en 2e selectie, technische groep en bestuur zijn uitermate tevreden over de wijze waarop Jan Willem vanaf de zomer zijn trainerschap bij onze vereniging uitvoert.De relatie en wisselwerking met spelers, staf en technische groep is zo goed, dat nu al is besloten tot contractverlenging.
met sportieve groet
namens het bestuur
Gerard Huis in ‘t Veld, voorzitter

VACANTE VRIJWILLIGERSTAKEN BIJ VV LETTELE VANAF 1 JULI 2021

Doe je mee als vrijwilliger? Gezellig, leerzaam  en veel sociale contacten bij onze voetbalvereniging!

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang! We gaan ervan uit dat we komend seizoen een frisse herstart kunnen maken met ons mooie voetbalspel in Lettele. Maar het kunnen laten voetballen van jeugd en volwassenen gaat niet vanzelf. Daar komt een heleboel bij kijken zoals vooral de begeleiding van onze sporters door vrijwilligers. Wij zijn als vereniging heel gelukkig met de inzet van vele vrijwilligers! Maar om alles goed te laten verlopen, hebben we dringend meer vrijwilligers nodig. Ook is het zo dat enkele vrijwilligers teveel taken doen en overbelast dreigen te worden. Dat moeten we samen voorkomen, want vrijwilligerswerk moet leuk zijn en leuk blijven!

Meer informatie over vrijwilligerswerk en alle vacante vrijwilligerstaken: https://www.vvlettele.nl/vrijwilligerswerk/

Belangrijkste vacatures
Wij vragen vooral vrijwilligers die bij ons jeugdvoetbal willen helpen. Is het niet prachtig om je kind te zien voetballen met veel plezier, terwijl je zelf als vrijwilliger bij het team betrokken bent? Het is echt niet nodig om daarvoor heel veel te weten van het voetbalspelletje. Het is niet moeilijk en het is makkelijk te doen. Voor iedere ouder, vader én moeder! Het is niet persé nodig om elke week vrijwilligerswerk te doen want veel taken kunnen ook door twee personen uitgevoerd worden.

Jeugdvoetbal
 Aanmelden kan via de leiders, trainers, jeugdcommissie en bestuur. Ook via de mail bestuur@vvlettele.nl.
Toelichting: de jeugdcommissie is nog aan het indelen voor het nieuwe seizoen, maar de  genoemde taken zijn nog wel vacant. Het belangrijkste zijn de keeperstrainer, twee trainers, een leider en twee grensrechters. Ook scheidsrechters en spelleiders altijd welkom!

Senioren
Contactpersoon Jan Oosterwijk, hoofd Technische Groep. Tel 06 52493644.
Mail: joosterwijk@ziggo.nl.
Bij onze senioren zoeken we vooral een leider en grensrechter bij Lettele 1. Ook het derde elftal heeft nog een grensrechter nodig.

Meest urgente overige vacante vrijwilligerstaken binnen onze vereniging
Contactpersoon: Gerard Huis in ’t Veld, voorzitter. Tel 06-53899959;
mail: gerard.huisintveld@lettele.nl
Meest urgent: een wedstrijdsecretaris, twee bestuursleden, meerdere  barvrijwilligers, een coördinator/beheerder verenigingskleding.