Terrein commissie

Samestelling:

Hoofd
Willy Daggenvoorde
Notulist
Tom Meijerink
Contactpersoon bestuur Tom Meijerink 
Veldbeheerder Willy Daggenvoorde
Terreinbeheerder
Marcel Oosterwijk
Materialenbeheerder Willy Daggenvoorde
Ballenbeheerder Antoon Wichink Kruit
Sleutelbeheerder
Marcel Oosterwijk
Aanspreekpunt onderhoudsploeg Willy Daggenvoorde 
Machineparkbeheerder Willy Daggenvoorde 
Onderhoudsploeg Willy Daggenvoorde
Onderhoudsploeg
Harrie Jansen
Onderhoudsploeg
Frans Jansen
Onderhoudsploeg
Wim Brinkhof
Onderhoudsploeg
Tonnie Westerbeek
Onderhoudsploeg
Antoon Wichink Kruit
Onderhoudsploeg
Harry Hondshorst
Onderhoudsploeg
Theo Oosterhuis
Grasmaaigroep
Geert Lobbert
Grasmaaigroep
Marcel Oosterwijk
De terreincommissie heeft als doel het onderhouden van het complex en de aanwezige materialen. Dit wordt gedaan met de hulp van de onderhoudsgroep die op de vaste maandagochtend, maar ook gedurende het overige deel van de week veel werk voor hun rekening neemt. Ook vele anderen hebben een bijdrage geleverd. Graag willen we al deze mensen bedanken voor de tijd die ze in de vereniging hebben gestoken zodat er weer lekker gevoetbald kan worden. Hopelijk kunnen we ook het komende seizoen een beroep doen op deze mensen zodat we met z’n allen de voetbalvereniging Lettele draaiende kunnen houden. Ook willen we iedereen die ons complex bezoekt bedanken voor het ordelijk houden van het complex.
We willen iedereen een goed seizoen toewensen waarin we als vereniging met veel plezier en succes onze doelen proberen te bereiken.