Technische Groep

Samenstelling:

Hoofd:
Jan Oosterwijk
Algemeen: Frans van Oldeniel
Algemeen: Hendri Huijsmans
Algemeen: Jaap Daggenvoorde
Contacpersoon bestuur: Marcel te Riele

 J
an Oosterwijk is hoofd en het eerste aanspreekpunt van de Technische groep.
De TG(Technische Groep) heeft als voornaamste taak het uitvoeren van het technisch beleid binnen onze vereniging. Zaken waar de TG zich mee bezig houden zijn o.a.:
- indeling elftallen
- invulling kader voor alle senioren teams inclusief trainers
- spelers volgen in hun ontwikkeling en daaruit voortvloeiend deze, na overleg met betreffende speler, in een hoger/lager team indelen
- ondersteuning hoofdtrainer
- evaluatie gesprekken voeren met de hoofdtrainer(3x per jaar)
- regelen trainingsmateriaal
- klasse-indeling teams
- periodiek overleg met hoofdbestuur
- aanvangstijden teams thuiswedstrijden
- adviserende rol m.b.t. indeling jeugdteams.

Hendri, Jaap en Jan verzorgen dit jaar de trainingen van alle seniorenteams m.u.v. de 1e selectie en fungeren tevens als klankbord voor Paul Roskam als trainer van het 1e team. Frans onderhoudt de contacten met de jeugd.