Huskamercommissie

Samenstelling:

Hoofd: Frits Ehren
Voorzitter vergaderingen: Henk Nijland
Notulist: Marja Ehren
Algemeen: Henk Nijland
Algemeen: Anton Scholten
Sleutelbeheerder: Marcel Oosterwijk
Financieel beheerder: Frits Ehren
Roosterplanner:
Marja Ehren
Vrijwilligers voetbal werven:
Henk Nijland
Contactpersoon bestuur: Gerard Huis in 't Veld
 
 Met ingang van 1 januari 2016 is vv Lettele niet langer de pachter van de kantine. Het bestuur van Stichting Kulturhus De Spil is nu zelf verantwoordelijk voor het exploiteren en beheer van de Huskamer.
Bij aanvang van het seizoen 2016-2017 zullen we gebruik gaan maken van de prachtig verbouwde Spil met nieuwe kleedkamers en de nieuwe Huskamer (voorheen de kantine).
De kantinecommissie is omgedoopt tot Huskamercommissie. Deze commissie is samengesteld uit vrijwilligers namens vv Lettele. Zij verzorgen in opdracht van het bestuur van het Kulturhus De Spil het dagelijks beheer van de Huskamer. Bovendien regelen zij dat er op de afgesproken uren vrijwilligers namens de voetbalvereniging de gastheer en gastvrouw achter de bar van de Huskamer zijn.

De roosters van de Huskamerdiensten voor 2016-2017 komen bij de vrijwilligers via de e-mail thuis. Zij die geen e-mail hebben, zullen het rooster thuis bezorgd krijgen. Ook worden de kantinediensten op onze website gepubliceerd en er zal een schema achter de bar in de map liggen.