Bestuur

Samenstelling:

 Voorzitter: Gerard Huis in 't Veld
 Secretaris:  Timo Oosterwijk
 Penningmeester:  Remko Brinkhof
 Bestuurslid:  Tom Meijerink
 Bestuurslid:  Marcel te Riele
 De volgende personen binnen het bestuur zijn verantwoordelijk voor decommissies en hebben een coördinerende rol tussen bestuur en commissies:
Activiteitencommissie: Vacant
Commissie van informatie:
Gerard Huis in ’t Veld
Jeugdcommissie: Timo Oosterwijk
Huskamercommissie/De Spil:
Gerard Huis in ’t Veld/Timo Oosterwijk
Technische groep: Marcel te Riele
Sponsorcommissie: Gerard Huis in ‘t Veld
Terreincommissie:
Tom Meijerink